സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിൽ യുഎഇ ആഗോളതലത്തിൽ മുൻനിര പങ്കാളിയാണ്: ഹമീദ് അൽ സാബി

സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിൽ യുഎഇ ആഗോളതലത്തിൽ മുൻനിര പങ്കാളിയാണ്: ഹമീദ് അൽ സാബി
സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ ചെറുക്കുന്നതിൽ യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്‌സ് ആഗോളതലത്തിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, 2026-ൽ യുഎഇ ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സിൻ്റെ (എഫ്എടിഎഫ്) അടുത്ത മ്യൂച്വൽ ഇവാലുവേഷൻ റിപ്പോർട്ട് (എംഇആർ) ആരംഭിക്കുമെന്നും എഎംഎൽ സിഎഫ്‌ടി എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഹമീദ