ആഗോള വെല്ലുവിളികൾക്കിടയിലും മന്ത്രിതല സമ്മേളനത്തിൽ സഹകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ച് ഡബ്ല്യുടിഒ മേധാവി

ആഗോള വെല്ലുവിളികൾക്കിടയിലും മന്ത്രിതല സമ്മേളനത്തിൽ സഹകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ച് ഡബ്ല്യുടിഒ മേധാവി
അബുദാബി, 2024 ഫെബ്രുവരി 26,(WAM)--ആഗോള വെല്ലുവിളികളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിൽ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എടുത്തുകാണിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മന്ത്രിതല സമ്മേളനത്തിൽ സഹകരിക്കാനും വ്യക്തമായ ഫലങ്ങൾ നൽകാനും ലോക വ്യാപാര സംഘടനയുടെ (ഡബ്ല്യുടിഒ) തലവൻ അംഗരാജ്യങ്ങളോട് തിങ്കളാഴ്ച അഭ്യർത്ഥിച്ചു.അബുദാബിയിൽ ഡബ