ദുബായ് അന്താരാഷ്ട്ര ബോട്ട് ഷോ ഫെബ്രുവരി 28ന് ആരംഭിക്കും

ദുബായ് അന്താരാഷ്ട്ര ബോട്ട് ഷോ ഫെബ്രുവരി 28ന് ആരംഭിക്കും
ലോകത്തിലെ കടൽ സാഹസങ്ങൾ താൽപ്പര്യമുള്ളവർ മുതൽ വിദഗ്ധർ വരെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന 2024 ദുബായ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബോട്ട് ഷോ, മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലുതും സ്ഥാപിതമായതുമായ മറൈൻ ലൈഫ്‌സ്‌റ്റൈൽ ഷോയുടെ, 30-ാമത് പതിപ്പ് ദുബായ് ഹാർബറിൽ ആരംഭിക്കാൻ ഒരുങ്ങുക്കയാണ്. ഫെബ്രുവരി 28 മുതൽ മാർച്ച് 3 വരെ നടക്കുന്ന നോട്ടിക്കൽ ഷോയിൽ ഫെ