ലോക സാമൂഹ്യനീതി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സിമ്പോസിയം സംഘടിപ്പിച്ച് എമിറേറ്റ്‌സ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്‌സ് അസോസിയേഷൻ

ലോക സാമൂഹ്യനീതി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സിമ്പോസിയം സംഘടിപ്പിച്ച് എമിറേറ്റ്‌സ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്‌സ് അസോസിയേഷൻ
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ലോക സാമൂഹിക നീതി ദിനം ആഘോഷിക്കാനുള്ള  ആഹ്വാനത്തെ തുടർന്ന്, എമിറേറ്റ്സ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ (ഇഎച്ച്ആർഎ) 'യുണൈറ്റഡ് ഫോർ ഹ്യൂമാനിറ്റി ആൻഡ് ഡിഗ്നിറ്റി' എന്ന പേരിൽ ഒരു സിമ്പോസിയം സംഘടിപ്പിച്ചു. മനുഷ്യക്കടത്ത് ചെറുക്കുന്നതിൻ്റെയും കുറ്റകൃത്യത്തിന് ഇരയായവരുടെ പുനരധിവാസത്തിൻ്റെയും വി