പരിസ്ഥിതി സുസ്ഥിരതയ്ക്കായുള്ള ഒമാൻ കോൺഫറൻസിൽ യുഎഇ പങ്കെടുത്തു

പരിസ്ഥിതി സുസ്ഥിരതയ്ക്കായുള്ള ഒമാൻ കോൺഫറൻസിൽ യുഎഇ പങ്കെടുത്തു
ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് ആന്‍റ് കോപ്പറേഷൻ അഫയേഴ്‌സ് ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും സുൽത്താൻ്റെ വ്യക്തിഗത പ്രതിനിധിയുമായ സയ്യിദ് അസദ് ബിൻ താരിക് അൽ സെയ്ദിൻ്റെ രക്ഷാകർതൃത്വത്തിൽ ഫെബ്രുവരി 26 മുതൽ 28 വരെ നടന്ന പരിസ്ഥിതി സുസ്ഥിരതയ്ക്കായുള്ള ഒമാൻ കോൺഫറൻസിൽ യുഎഇ ഊർജ, സുസ്ഥിരകാര്യങ്ങൾക്കുള്ള വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി അബ്ദുല്ല