നാഷണൽ ആർട്ട് എക്സ്പ്രഷൻസ് എക്സിബിഷനിൽ സന്ദർശനം നടത്തി ഖാലിദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ്

നാഷണൽ ആർട്ട് എക്സ്പ്രഷൻസ് എക്സിബിഷനിൽ സന്ദർശനം നടത്തി ഖാലിദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ്
2024 മാർച്ച് 15 വരെ മനാറത്ത് അൽ സാദിയാത്തിൽ അബുദാബി വിദ്യാഭ്യാസ വിജ്ഞാന വകുപ്പ് (എഡിഇകെ) സംഘടിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടാമത് ദേശീയ ആർട്ട് എക്സ്പ്രഷൻ എക്സിബിഷനിൽ അബുദാബി കിരീടാവകാശിയും അബുദാബി എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ ചെയർമാനുമായ ശൈഖ് ഖാലിദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ സന്ദർശനം നടത്തി.സന്ദർശന വേളയിൽ, അബുദ