ഇൻവെസ്റ്റോപ്പിയ 2024ൽ പുതിയ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലെ നിക്ഷേപ സാധ്യതകൾ തിരയുന്ന 11 പാനലുകൾ

ഇൻവെസ്റ്റോപ്പിയ 2024ൽ പുതിയ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലെ നിക്ഷേപ സാധ്യതകൾ തിരയുന്ന 11 പാനലുകൾ
അബുദാബി, 2024 ഫെബ്രുവരി 28,(WAM)--അബുദാബിയിലെ സെൻ്റ് റെജിസ് സദിയാത്തിൽ നടന്ന ഇൻവെസ്‌റ്റോപ്പിയ 2024 ൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ദിവസം, 37 വിദഗ്ധർ പങ്കെടുക്കുന്ന 11 പാനൽ ചർച്ചകൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു, അവർ പുതിയ സാമ്പത്തിക മേഖലകൾ, സാങ്കേതികവിദ്യ, സർക്കുലർ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ, സർഗ്ഗാത്മക സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ, ആതിഥ്യമര്യാദ, കായികം