ബ്രിക്സ് ധനമന്ത്രിമാരുടെയും സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഗവർണർമാരുടെയും യോഗത്തിൽ യുഎഇ പങ്കെടുത്തു

ബ്രിക്സ് ധനമന്ത്രിമാരുടെയും സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഗവർണർമാരുടെയും യോഗത്തിൽ യുഎഇ പങ്കെടുത്തു
സാവോ പോളോ, 2024 ഫെബ്രുവരി 28,(WAM)--ഫെബ്രുവരി 27 ന് ബ്രസീലിലെ സാവോപോളോയിൽ നടന്ന ആദ്യ ബ്രിക്സ് ധനകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെയും സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഗവർണർമാരുടെയും യോഗത്തിൽ ധനമന്ത്രാലയവും യുഎഇ സെൻട്രൽ ബാങ്കും (സിബിയുഎഇ) പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന യുഎഇ പങ്കെടുത്തു.യുഎഇ പ്രതിനിധി സംഘത്തിൽ ധനകാര്യ സഹമന്ത്രി മുഹമ്മദ് ഹാദി അൽ