ബെൽജിയം വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി അബ്ദുല്ല ബിൻ സായിദ്

ബെൽജിയം വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി അബ്ദുല്ല ബിൻ സായിദ്
യുഎഇ  വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ശൈഖ് അബ്ദുല്ല ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ, ബെൽജിയം വിദേശകാര്യ, യൂറോപ്യൻ കാര്യ, വിദേശ വ്യാപാര, ഫെഡറൽ സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മന്ത്രി ഹദ്ജ ലഹ്ബീബിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.യുഎഇയും, ബെൽജിയവും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും വിവിധ മേഖലകളിലെ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വഴി