വടക്കൻ ഗാസയിൽ സഹായം എയർഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനായി 'ബേർഡ്സ് ഓഫ് ഗുഡ്‌നെസ്' ഓപ്പറേഷന് തുടക്കംകുറിച്ച് യുഎഇയും ഈജിപ്തും

വടക്കൻ ഗാസയിൽ സഹായം എയർഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനായി 'ബേർഡ്സ് ഓഫ് ഗുഡ്‌നെസ്' ഓപ്പറേഷന് തുടക്കംകുറിച്ച് യുഎഇയും ഈജിപ്തും
വടക്കൻ ഗാസ മുനമ്പിൽ യുഎഇ വ്യോമസേനയുടെയും ഈജിപ്ഷ്യൻ വ്യോമസേനയുടെയും മാനുഷിക സഹായവും ദുരിതാശ്വാസ സഹായവും എയർഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനായി 'ബേർഡ്സ് ഓഫ് ഗുഡ്‌നെസ്' ഓപ്പറേഷൻ ആരംഭിച്ചതായി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ജോയിൻ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് കമാൻഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. യുദ്ധം മൂലം പലസ്തീൻ ജനത അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ