എമിറേറ്റ്‌സ് സ്കൈകാർഗോ 2024ൽ 8% വരെ പ്രവർത്തന വളർച്ച പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

എമിറേറ്റ്‌സ് സ്കൈകാർഗോ 2024ൽ 8% വരെ പ്രവർത്തന വളർച്ച പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു
അബുദാബി, 2024 ഫെബ്രുവരി 29,(WAM)--എമിറേറ്റ്സിൻ്റെ എയർ ചരക്ക് വിഭാഗമായ എമിറേറ്റ്സ് സ്കൈകാർഗോ 2024ൽ 8 ശതമാനം വരെ പ്രവർത്തന വളർച്ച പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി എമിറേറ്റ്സ് സ്കൈകാർഗോയുടെ ഡിവിഷണൽ സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് നബീൽ സുൽത്താൻ പറഞ്ഞു.ആഗോള വ്യാപാരത്തിൽ യുഎഇയുടെ സുപ്രധാന പങ്ക് സുൽത്താൻ എടുത്തുകാണിച്ചു, രാജ്യ