മ്യൂസിയം ഓഫ് ദി ഫ്യൂച്ചറിൽ ഗംഭീര ചടങ്ങുകളോടെ 18-ാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ച് എംബിആർഎസ്‌സി

മ്യൂസിയം ഓഫ് ദി ഫ്യൂച്ചറിൽ ഗംഭീര ചടങ്ങുകളോടെ 18-ാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ച്  എംബിആർഎസ്‌സി
ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളും, ലീഡർഷിപ്പ് ടീം, എഞ്ചിനീയർമാർ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള ജീവനക്കാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന ഒരു ഗംഭീര ചടങ്ങോടെ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് സ്‌പേസ് സെൻ്ററിൻ്റെ(എംബിആർഎസ്‌സി) 18-ാം വാർഷികം മ്യൂസിയം ഓഫ് ദ ഫ്യൂച്ചറിൽ, ആഘോഷിച്ചു.2006-ൽ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഉപരാഷ്ട്രപതിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബാ