ശൈഖ് മൻസൂർ അഗ്രി-എക്‌സലൻസ് അവാർഡ് മത്സര വിജയികളെ ആദരിച്ചു

ശൈഖ് മൻസൂർ അഗ്രി-എക്‌സലൻസ് അവാർഡ്  മത്സര വിജയികളെ ആദരിച്ചു
ശൈഖ് മൻസൂർ ബിൻ സായിദ് അഗ്രികൾച്ചറൽ എക്സലൻസ് അവാർഡിൻ്റെ  സംഘാടക സമിതി അവാർഡിൻ്റെ രണ്ടാം പതിപ്പ്  മത്സര വിജയികളെ ഇന്നലെ ആദരിച്ചു. മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾ, വ്യക്തികൾ, സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നവർ, ഉള്ളടക്ക സ്രഷ്‌ടാക്കൾ എന്നിവർ ഉൾപ്പെട്ട ആറ് മാസത്തെ മത്സരത്തിന് ശേഷം സുസ്ഥിര കൃഷി, മൃഗ സമ്പത്ത് വികസനം, രാജ്യത്തെ ഭക്