ടെക് എക്‌സ്‌പോ, റൗണ്ട് ടേബിൾ ചർച്ചകൾ, എക്‌സിബിഷനുകൾ, വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾ എന്നിവയുമായി ലോക പോലീസ് ഉച്ചകോടി

ടെക് എക്‌സ്‌പോ, റൗണ്ട് ടേബിൾ ചർച്ചകൾ,  എക്‌സിബിഷനുകൾ, വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾ എന്നിവയുമായി ലോക പോലീസ് ഉച്ചകോടി
ദുബായ്, 2024 മാർച്ച് 3,(WAM)--ലോക പോലീസ് ഉച്ചകോടിയുടെ മൂന്നാം പതിപ്പിൽ ടെക് എക്‌സ്‌പോ, കോൺഫറൻസുകൾ, എക്‌സിബിഷനുകൾ, വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിവിധ അനുബന്ധ പരിപാടികളുണ്ട്.പോലീസ്, സുരക്ഷാ പ്രതിനിധികൾ, സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർക്കിടയിൽ സഹകരണം വളർത്തുന്നതിനും അർത്ഥവത്തായ ചർച്ചകൾ സുഗമമാക്കുന്നതിനും