ഫെബ്രുവരിയിൽ യുഎഇയിലെ എയർ ട്രാഫിക് 14% വർദ്ധിച്ചു: ജിസിഎഎ

ഫെബ്രുവരിയിൽ യുഎഇയിലെ എയർ ട്രാഫിക് 14% വർദ്ധിച്ചു: ജിസിഎഎ
ഫെബ്രുവരിയിൽ യുഎഇയിലെ എയർ ട്രാഫിക് 2023-ലെ ഇതേ കാലയളവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 14 ശതമാനം വർധിച്ചതായി യുഎഇ ജനറൽ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റിയിലെ (ജിസിഎഎ) എയർ നാവിഗേഷൻ സർവീസസ് സെക്ടറിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ അഹമ്മദ് അൽ ജലാഫ് പറഞ്ഞു.ഇന്ന് അബുദാബിയിൽ ആരംഭിച്ച് മാർച്ച് 8 വരെ നീളുന്ന എയർ നാവിഗേഷൻ പ്ലാന