സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ജീവനക്കാർക്ക് റമദാനിൽ രണ്ട് പ്രവൃത്തി മണിക്കൂർ കുറവ്: എംഒഎച്ച്ആർഇ

സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ജീവനക്കാർക്ക് റമദാനിൽ രണ്ട് പ്രവൃത്തി മണിക്കൂർ കുറവ്: എംഒഎച്ച്ആർഇ
ദുബായ്, 2024 മാർച്ച് 4,(WAM)--വിശുദ്ധ റമദാൻ മാസത്തിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ജീവനക്കാർക്ക് പ്രതിദിനം രണ്ട് മണിക്കൂർ ജോലി സമയം കുറച്ചതായി ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്‌സസ് ആൻഡ് എമിറേറ്റൈസേഷൻ മന്ത്രാലയം (എംഒഎച്ച്ആർഇ) പ്രഖ്യാപിച്ചു.അവരുടെ ജോലിയുടെ ആവശ്യകതകൾക്കും സ്വഭാവത്തിനും അനുസൃതമായി, റമദാനിലെ ദൈനംദിന പ്രവൃത്തി സമയത്തിൻ്