നികുതി സേവനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള അത്യാധുനിക ആശയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഹാക്കത്തോൺ സംഘടിപ്പിച്ച് ഫെഡറൽ ടാക്സ് അതോറിറ്റി

നികുതി സേവനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള അത്യാധുനിക ആശയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ  ഹാക്കത്തോൺ സംഘടിപ്പിച്ച് ഫെഡറൽ ടാക്സ് അതോറിറ്റി
ദുബായ്, 2024 മാർച്ച് 05, (WAM) – യുഎഇ ഇന്നൊവേഷൻ മാസത്തിലെ പങ്കാളിത്തത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി, ഫെഡറൽ ടാക്സ് അതോറിറ്റി (എഫ്‌ടിഎ) എമിറേറ്റ്സ് ടവേഴ്സിലെ ദുബായ് യൂത്ത് ഹബ്ബിൽ ഹൈ-പവേർഡ് ഹാക്കത്തോൺ സംഘടിപ്പിച്ചു. ടെക്‌നോളജി ആന്‍റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ലീഡറും ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനം നയിക്കുന്നതിൽ എഫ്‌ടിഎയുടെ തന്ത്രപ്രധാന പങ്ക