ജോർദാനിലെ ജനപ്രതിനിധി സഭയുടെ സ്പീക്കറുമായി സഖർ ഘോബാഷ് കൂടിക്കാഴ്ച്ച നടത്തി

ജോർദാനിലെ ജനപ്രതിനിധി സഭയുടെ സ്പീക്കറുമായി സഖർ ഘോബാഷ് കൂടിക്കാഴ്ച്ച നടത്തി
അബുദാബി, 5 മാർച്ച് 2024 (WAM) –-യുഎഇ സന്ദർശനത്തിന് എത്തിയ ജോർദാനിലെ ജനപ്രതിനിധി സഭയുടെ സ്പീക്കർ അഹമ്മദ് സഫാദിയും  പ്രതിനിധി സംഘവുമായി ഫെഡറൽ നാഷണൽ കൗൺസിൽ (എഫ്എൻസി) സ്പീക്കർ സഖർ ഘോബാഷ്, കൂടിക്കാഴ്ച്ച നടത്തി. യുഎഇയും ജോർദാനും തമ്മിലുള്ള വിവിധ മേഖലകളിലെ സഹകരണം, അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളും, ഇരു ര