സൈബർ സുരക്ഷ ശാക്തീകരിക്കാൻ യുഎഇ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലും, ഐടിയുവും

സൈബർ സുരക്ഷ ശാക്തീകരിക്കാൻ യുഎഇ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലും, ഐടിയുവും
അബുദാബി, 2024 മാർച്ച് 5,(WAM)--യുഎഇ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലും യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് (യുഎൻ) ഇൻ്റർനാഷണൽ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് യൂണിയനും (ഐടിയു) സൈബർ ഭീഷണികളെ വേഗത്തിൽ ചെറുക്കുന്നതിന് തങ്ങളുടെ സഹകരണവും വിവരങ്ങൾ പങ്കിടലും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സമ്മതിച്ചു.ദേശീയ സൈബർ സുരക്ഷാ വിദഗ്ധരുടെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുക, അറിവ്