സംസ്കാരവും, കലകളും വൈവിധ്യമാർന്ന സംസ്കാരങ്ങളോടുള്ള ധാരണയും ആദരവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് നഹ്യാൻ ബിൻ മുബാറക്

90 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആഗോള ചിന്താഗതിക്കാർ പങ്കെടുത്ത ആറാമത് അബുദാബി സാംസ്‌കാരിക ഉച്ചകോടി ഇന്ന് സമാപിച്ചു. 'എ മെറ്റർ ഓഫ് ടൈം' എന്ന പ്രമേയത്തിന് കീഴിൽ, ഉച്ചകോടിയുടെ മൂന്നാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ദിവസം, വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ വളർത്തുന്നതിനും മനുഷ്യരും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള സൗഹാർദ്ദം കൈവരിക്കുന്നതിനും സമയം എ