ഇത്തിഹാദ് റെയിൽ ട്രാക്ക് പാസഞ്ചർ സ്റ്റേഷനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സാക്ഷിയായി ഷാർജ ഭരണാധികാരി

ഇത്തിഹാദ് റെയിൽ ട്രാക്ക് പാസഞ്ചർ സ്റ്റേഷനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സാക്ഷിയായി ഷാർജ ഭരണാധികാരി
ഇത്തിഹാദ് റെയിലിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർമാനുമായ ശൈഖ് തിയാബ് ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അൽ ഖാസിമി സെൻ്ററിൽ നടന്ന യുഎഇയുടെ ദേശീയ റെയിൽവേ ശൃംഖലയുടെ പ്രധാന ട്രാക്ക് ഷാർജയിലെ ഭാവി പാസഞ്ചർ സ്റ്റേഷനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രഖ്യാപന ചടങ്ങിൽ സുപ്രീം കൗൺസിൽ അംഗവും ഷാർജ ഭരണാധികാരി