ഒമ്പതാമത് ദേശീയ കായിക ദിനത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ യുഎഇ സമൂഹത്തോട് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് അഹമ്മദ് ബിൻ മുഹമ്മദ്

ഒമ്പതാമത് ദേശീയ കായിക ദിനത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ യുഎഇ സമൂഹത്തോട് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് അഹമ്മദ് ബിൻ മുഹമ്മദ്
ദുബായിലെ രണ്ടാം ഡെപ്യൂട്ടി ഭരണാധികാരിയും ദേശീയ ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി (എൻഒസി) പ്രസിഡൻ്റും ദേശീയ കായിക ദിന സംരംഭത്തിനുള്ള സുപ്രീം കമ്മിറ്റി പ്രസിഡൻ്റുമായ ശൈഖ്  അഹമ്മദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം ഈ ആഴ്ച അവസാനം നടക്കുന്ന ദേശീയ കായിക ദിനത്തിൻ്റെ ഒമ്പതാം പതിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ യുഎഇ സമൂഹത്തോട് ആഹ്വാനം