അബുദാബി എക്‌സ്‌പോർട്ട് ഓഫീസ് ടിഎക്സ്എഫ് മെന കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുത്തു

അബുദാബി എക്‌സ്‌പോർട്ട് ഓഫീസ് ടിഎക്സ്എഫ് മെന കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുത്തു
അബുദാബി, 2024 മാർച്ച് 6,(WAM)--അബുദാബി ഫണ്ട് ഫോർ ഡെവലപ്‌മെൻ്റിൻ്റെ (എഡിഎഫ്‍ഡി) കയറ്റുമതി-ധനകാര്യ വിഭാഗമായ അബുദാബി എക്‌സ്‌പോർട്ട് ഓഫീസ് (അഡെക്സ്) ടിഎക്സ്എഫ് മെന കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുത്തു.മാർച്ച് 5-6 തീയതികളിൽ ദുബായിൽ നടന്ന കോൺഫറൻസ്, നിലവിലെ സാമ്പത്തിക ചലനാത്മകതയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ വ്യവസായ പ്രമുഖരെയ