എയർ നാവിഗേഷൻ സേവനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള അബുദാബി ഡിക്ലറേഷന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഏവിയേഷൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി നേതാക്കൾ

എയർ നാവിഗേഷൻ സേവനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള  അബുദാബി ഡിക്ലറേഷന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഏവിയേഷൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി നേതാക്കൾ
അബുദാബി, 2024 മാർച്ച് 11,(WAM)--മേഖലയിലെ എയർ നാവിഗേഷൻ സേവനങ്ങൾ തുടർച്ചയായി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു പൊതു ചട്ടക്കൂട് സ്ഥാപിക്കുന്ന അബുദാബി ഡിക്ലറേഷന് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ വ്യോമയാന ഉദ്യോഗസ്ഥരും വിദഗ്ധരും പിന്തുണ അറിയിച്ചു.കഴിഞ്ഞയാഴ്ച അബുദാബിയിൽ യുഎഇ ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് എയർ നാവിഗേഷൻ പ്ലാനിം