ദുബായിൽ കമ്പനികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഏകീകൃത ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു

ദുബായിൽ കമ്പനികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഏകീകൃത ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു
ദുബായ്, 2024 മാർച്ച് 13,(WAM)--ദുബായ് ഭരണാധികാരി എന്ന നിലയിൽ, യുഎഇ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ ഹിസ് ഹൈനസ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം, ദുബായിൽ കമ്പനികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഏകീകൃത ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ 2024-ലെ ഡിക്രി നമ്പർ (13) പുറപ്പെടുവിച്ചു. ദുബായിയുടെ ബിസിനസ് അന്തരീക്ഷം മെച്ചപ