ദുബായിലെ ഇൻ്റേണൽ റോഡുകളുടെ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി ആർടിഎ

ദുബായിലെ ഇൻ്റേണൽ റോഡുകളുടെ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി ആർടിഎ
ദുബായ്, 2024 മാർച്ച് 13, (WAM) – മാർഗം, ലെഹ്ബാബ്, അൽ ലെസൈലി, ഹത്ത എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്‍റേണൽ റോഡുകളുടെയും തെരുവ് വിളക്കുകളുടെയും നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദുബായിലെ റോഡ്‌സ് ആന്‍റ് ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് അതോറിറ്റി (ആർടിഎ) പൂർത്തിയാക്കി.18 കിലോമീറ്റർ റോഡ് വർക്ക്, കൂടാതെ 17 കിലോമീറ്റർ നിലവിലുള്ള തെരുവുകളിൽ ലൈറ്റിംഗ് ത