അബുദാബിയുടെ ഭാവി അഭിലാഷങ്ങൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഐടിസി

അബുദാബിയുടെ ഭാവി അഭിലാഷങ്ങൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഐടിസി
അബുദാബി, 18 മാർച്ച് 2024 (WAM) - എമിറേറ്റിനുള്ളിലെ ഗതാഗത സുരക്ഷ, കണക്റ്റിവിറ്റി എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നിരവധി തന്ത്രപ്രധാന പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കുന്നതായി അബുദാബി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് സെൻ്റർ (ഐടിസി) പ്രഖ്യാപിച്ചു.3 ബില്യൺ ദിർഹത്തിൽ കൂടുതൽ ബഡ്ജറ്റുള്ള ഈ പദ്ധതികൾ നൂതനമായ മൊബി