നിർബന്ധിത തൊഴിലാളികൾ പ്രതിവർഷം 236 ബില്യൺ ഡോളർ ലാഭം കൊയ്യുന്നുവെന്ന് ഐഎൽഒ

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നിർബന്ധിത തൊഴിലാളികളിൽ നിന്നുള്ള നിയമവിരുദ്ധ ലാഭം പ്രതിവർഷം 236 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറായി ഉയർന്നതായി യു.എൻ ലേബർ ഏജൻസി ചൊവ്വാഴ്ച റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.2021ലെ അന്താരാഷ്ട്ര പഠനത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഏറ്റവും പുതിയ വർഷത്തെ കണക്ക്, ഒരു പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അവസാനത്തെ കണക്കുമായി താരതമ്യപ്പെട