യെമനിലെ മുഖല്ലയിൽ 'അൽ ഖൈർ മെഡിക്കൽ വീക്ക്' ക്യാമ്പിന് തുടക്കംകുറിച്ച് ഇആർസി

യെമനിലെ മുഖല്ലയിൽ 'അൽ ഖൈർ മെഡിക്കൽ വീക്ക്' ക്യാമ്പിന് തുടക്കംകുറിച്ച് ഇആർസി
എമിറേറ്റ്‌സ് റെഡ് ക്രസൻ്റ് (ഇആർസി) ഇന്ന് യെമനിലെ ഹദ്രമൗത്ത് ഗവർണറേറ്റിലെ മുഖല്ല നഗരത്തിലെ റബ്വത് ഖലഫിലുള്ള അൽ മഹവാർ മെഡിക്കൽ സെൻ്ററിൽ ‘അൽ ഖൈർ മെഡിക്കൽ വീക്ക്’ ക്യാമ്പ് ആരംഭിച്ചു.ഹദ്‌റമൗത്ത് ഗവർണർ മബ്ഖൗത്ത് മുബാറക് ബിൻ മാദിയുടെ രക്ഷാകർതൃത്വത്തിലും ഹദ്‌റമൗത്ത് പൊതുജനാരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ഓഫീസുമായി