കോപ്28 പ്രസിഡൻ്റിന് സെറാവീക്കിൽ എസ്&പി ഗ്ലോബൽ ലീഡർഷിപ്പ് അവാർഡ്

കോപ്28 പ്രസിഡൻ്റിന് സെറാവീക്കിൽ എസ്&പി ഗ്ലോബൽ ലീഡർഷിപ്പ് അവാർഡ്
ഹൂസ്റ്റൺ, 2024 മാർച്ച് 19,(WAM)--കോപ്28-ൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ഡോ. സുൽത്താൻ അൽ ജാബർ, സുസ്ഥിര ഊർജത്തിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട്, ലോകത്തിലെ പ്രധാന ഊർജ്ജ സമ്മേളനമായ എസ് ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോ, കാനഡ പ്രധാനമന്ത്രി; മെക്സിക്കോയുടെ മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് എൻറിക് പെന നീറ്റോ എന്നിവരാണവർ.കോപ്28 കോൺഫറൻസിൻ്റെ കാ