ഇറ്റലിയിലും സ്‌പെയിനിലും ഇരട്ട നേട്ടവുമായി യുഎഇ ടീം എമിറേറ്റ്‌സ്

ഇറ്റലിയിലും സ്‌പെയിനിലും ഇരട്ട നേട്ടവുമായി യുഎഇ ടീം എമിറേറ്റ്‌സ്
കാറ്റലോണിയ/എമിലിയ-റൊമാഗ്ന, 2024 മാർച്ച് 21, (WAM) -- കോപ്പി ഇ ബർതാലിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഡീഗോ ഉലിസിയ, വോൾട്ട എ കാറ്റലൂനിയയുടെ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ തദേജ് പോഗാച്ചർ എന്നിവരുടെ ഇരട്ട വിജയത്തോടെ യുഎഇ ടീം എമിറേറ്റ്സ് ഇറ്റലിയിലും സ്‌പെയിനിലുമായി ഇരട്ട നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി.മത്സര ദിനത്തിൽ ആദ്യ വിജയം നേടിയ ഉലിസി