ജലസുരക്ഷ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ എടുത്തുകാണിച്ച് എൻസിഎം

ജലസുരക്ഷ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ എടുത്തുകാണിച്ച് എൻസിഎം
രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും സമൂഹങ്ങളുടെയും കൃഷിയുടെയും സുരക്ഷയ്ക്കായി ജലസ്രോതസ്സുകൾ ഒരു നിർണായക ഘടകമാണെന്ന് നാഷണൽ സെൻ്റർ ഓഫ് മെറ്റീരിയോളജി (എൻസിഎം) ഡയറക്ടർ ജനറലും വേൾഡ് മെറ്റീരിയോളജിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ (ഡബ്ല്യൂഎംഒ) പ്രസിഡൻ്റുമായ ഡോ. അബ്ദുല്ല അൽ മണ്ടൂസ് പറഞ്ഞു.ആഗോള ജലപ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പുതിയ