ദുബായ് മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളിലുടനീളമുള്ള ടിക്കറ്റ് വെൻഡിംഗ് മെഷീനുകൾ ആർടിഎ നവീകരിച്ചു

ദുബായ് മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളിലുടനീളമുള്ള ടിക്കറ്റ് വെൻഡിംഗ് മെഷീനുകൾ ആർടിഎ നവീകരിച്ചു
ദുബായ്, 2024 മാർച്ച് 21,(WAM)--മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളിലുടനീളമുള്ള 262 ടിക്കറ്റ് വെൻഡിംഗ് മെഷീനുകളിൽ (ടിവിഎം) 165 എണ്ണത്തിൻ്റെ നവീകരണം റോഡ്‌സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് അതോറിറ്റി (ആർടിഎ) പൂർത്തിയാക്കി. ഈ ഉപകരണങ്ങളിൽ നിരവധി മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളും അപ്‌ഗ്രേഡുകളും നടപ്പിലാക്കി മെട്രോ ഉപയോക്താക്കളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാ