ലോകമെമ്പാടും സമാധാനവും സഹവർത്തിത്വവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നേതാവും മാതൃകയും യു.എ.ഇ പ്രസിഡൻ്റാണെന്ന് യു.എ.എച്ച്.ആർ

ലോകമെമ്പാടും സമാധാനവും സഹവർത്തിത്വവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നേതാവും മാതൃകയും യു.എ.ഇ പ്രസിഡൻ്റാണെന്ന് യു.എ.എച്ച്.ആർ
ജനീവ, 2024 ഏപ്രിൽ 3,(WAM)--ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സമാധാനവും സഹവർത്തിത്വവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നേതാവും മാതൃകയുമായ യുഎഇ രാഷ്‌ട്രപതി  ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാനെ യൂണിയൻ അസോസിയേഷൻ ഫോർ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് (യുഎഎച്ച്ആർ) അഭിനന്ദിച്ചു. ആഗോളതലത്തിൽ മനുഷ്യ സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ തത്ത്വങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കു