എഐ വികസനവും ആഗോള വിപുലീകരണവും ലക്ഷ്യമാക്കി ജി42-ൽ $1.5 ബില്യൺ നിക്ഷേപവുമായി മൈക്രോസോഫ്റ്റ്

എഐ വികസനവും ആഗോള വിപുലീകരണവും ലക്ഷ്യമാക്കി ജി42-ൽ $1.5 ബില്യൺ നിക്ഷേപവുമായി മൈക്രോസോഫ്റ്റ്
യുഎഇ ആസ്ഥാനമായുള്ള എഐ ടെക്‌നോളജി ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയായ ജി42-ൽ 1.5 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറിൻ്റെ തന്ത്രപരമായ നിക്ഷേപം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഏറ്റവും പുതിയ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എഐ സാങ്കേതികവിദ്യകളും നൈപുണ്യ സംരംഭങ്ങളും യുഎഇയിലും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലും എത്തിക്കുന്നതിന് ഈ നിക്ഷേപം അവരുടെ സഹകരണത്തെ പ്രാപ്തമാക്കും.