ദുബായിൽ ഗ്രീൻ ഫാസ്റ്റ്, അൾട്രാ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ദേവ

ദുബായിൽ  ഗ്രീൻ ഫാസ്റ്റ്, അൾട്രാ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ദേവ
നഗരത്തിലെ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ (ഇവി) ശൃംഖല അൾട്രാ ഫാസ്റ്റ് ഗ്രീൻ റാപ്പിഡ് ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പദ്ധതികൾ വിപുലീകരിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് തങ്ങളെന്ന് ദുബായ് ഇലക്‌ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലെ (ദേവ) സ്മാർട്ട് ഗ്രിഡ് പ്രോജക്ട് മാനേജ്‌മെൻ്റ് ഡയറക്ടർ മാജിദ് ഹിലാൽ അൽ ഹസാമി  വെളിപ്പെടു