സാമ്പത്തിക മന്ത്രാലയം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ചെറുകിട സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള ദേശീയ ഫോറം നാളെ ആരംഭിക്കും

സാമ്പത്തിക മന്ത്രാലയം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന  ചെറുകിട സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള ദേശീയ ഫോറം നാളെ ആരംഭിക്കും
ദുബായ്, 2024 ഏപ്രിൽ 22 (WAM) - സാമ്പത്തിക മന്ത്രാലയം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ചെറുകിട സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള ദേശീയ  ഫോറം നാളെ ദുബായിലെ ജുമൈറ എമിറേറ്റ്‌സ് ടവേഴ്‌സ് ഹോട്ടലിൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.ഫെഡറൽ സ്ഥാപനങ്ങളും ദേശീയ കമ്പനികളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ടെൻഡറുകളും കരാറുകളും നേടുന്നതിൽ എമിറാത്തി സംരംഭകരെ പ