ജോയിൻ്റ് ഡിസൈൻ, റോബോട്ടിക് സർജറിയിലെ നവീകരണം എന്നിവ ചർച്ച ചെയ്യാൻ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ജോയിൻ്റ് സർജറി കോൺഫറൻസ്

ജോയിൻ്റ് ഡിസൈൻ, റോബോട്ടിക് സർജറിയിലെ നവീകരണം എന്നിവ ചർച്ച ചെയ്യാൻ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ജോയിൻ്റ് സർജറി കോൺഫറൻസ്
ഇൻ്റർനാഷണൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ജോയിൻ്റ് സർജറി കോൺഫറൻസ് അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച എമിറേറ്റ്‌സ് ടവേഴ്‌സിലെ ജുമൈറ ഹോട്ടലിൽ നടക്കും. അമേരിക്കൻ സൊസൈറ്റി ഓഫ് പെൽവിക് ആൻഡ് നീ സർജൻസ്, ഏഷ്യൻ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ജോയിൻ്റ് സർജറി ആൻഡ് റീപ്ലേസ്‌മെൻ്റ് എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെ നടക്കുന്ന കോൺഫറൻസിൽ ജോയിൻ്റ് റീപ്ലേസ്‌മെൻ്റ് സർജറിയിൽ വിദഗ്