യുഎഇ രാഷ്ട്രപതിയുമായി ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളും, പ്രാദേശിക സംഭവവികാസങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്ത് ഓസ്ട്രിയ ചാൻസലർ

യുഎഇ രാഷ്ട്രപതിയുമായി ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളും, പ്രാദേശിക സംഭവവികാസങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്ത് ഓസ്ട്രിയ ചാൻസലർ
യുഎഇ രാഷ്‌ട്രപതി ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ ഓസ്ട്രിയയുടെ ചാൻസലർ കാൾ നെഹാമറിയുമായി ഇന്ന് ഒരു ഫോൺ സംഭാഷണം നടത്തി. ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സമഗ്ര പങ്കാളിത്തത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് അവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വഴികളെക്കുറിച്ചും ഇരു നേതാക്കളും ചർച്ച ച