ബിസിനസ് വികസനത്തിനും വിപുലീകരണത്തിനുമുള്ള മികച്ച സ്ഥലമായി റഷ്യൻ കമ്പനികൾ യുഎഇയെ കണക്കാക്കുന്നു

മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യാനും പ്രാദേശികവൽക്കരിക്കാനും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെയും ആഫ്രിക്കയിലെയും രാജ്യങ്ങളുമായി സഹകരിക്കാനും വ്യാപാരം നടത്താനുമുള്ള സാധ്യതയുള്ള കേന്ദ്രമായി റഷ്യൻ ബിസിനസുകൾ യുഎഇ വിപണിയെ കണക്കാക്കുന്നു.ഏപ്രിൽ 24-25 തീയതികളിൽ ദുബായിൽ റഷ്യൻ എക്‌സ്‌പോർട്ട് സെൻ്റർ (ആർഇസി) സംഘടിപ