സമഗ്ര സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്ത കരാറിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം ചർച്ച ചെയ്ത് യുഎഇ, കോസ്റ്റാറിക്കൻ രാഷ്‌ട്രപതിമാർ

സമഗ്ര സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്ത കരാറിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം ചർച്ച ചെയ്ത് യുഎഇ, കോസ്റ്റാറിക്കൻ രാഷ്‌ട്രപതിമാർ
യുഎഇ രാഷ്‌ട്രപതി ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാനും  കോസ്റ്റാറിക്കയുടെ രാഷ്ട്രാപതി റോഡ്രിഗോ ഷാവേസ് റോബിൾസും ഒരു ഫോൺ കോളിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും  തമ്മിലുള്ള സഹകരണം വികസിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു. യുഎഇയും കോസ്റ്റാറിക്കയും ഒപ്പുവെച്ച സമഗ്ര സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്ത കരാറിൻ്റെ (സിഇപിഎ) ഭാഗമ