ഡിഎസ്‌സി യോഗത്തിൽ, ദുബായ് സ്‌പോർട്‌സ് മേഖലയുടെ മികവിനെ പ്രശംസിച്ച് മൻസൂർ ബിൻ മുഹമ്മദ്

ഡിഎസ്‌സി യോഗത്തിൽ, ദുബായ് സ്‌പോർട്‌സ് മേഖലയുടെ മികവിനെ  പ്രശംസിച്ച്  മൻസൂർ ബിൻ മുഹമ്മദ്
ദുബായിലെ കായിക മേഖലയിലെ ഗണ്യമായ വളർച്ചയെ ദുബായ് സ്‌പോർട്‌സ് കൗൺസിൽ (ഡിഎസ്‌സി) ചെയർമാൻ ശൈഖ് മൻസൂർ ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം പ്രശംസിച്ചു. സർക്കാരിൻ്റെ പിന്തുണയും നിർദേശങ്ങളും ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള നേതൃത്വവുമാണ് ഈ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പിന്തുണ നൽകുന്ന നിയമനിർമ്മാണ ചട്ടക്കൂട്, മികച്ച