ബയാനത്തുമായുള്ള ലയനം, ഒരു പരിവർത്തനം എന്ന നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ 15 ബില്യൺ ദിർഹം മൂല്യമുള്ള സ്‌പേസ് 42 സ്ഥാപിക്കും: യഹ്‌സാറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് സിഇഒ

ബയാനത്തുമായുള്ള ലയനം, ഒരു പരിവർത്തനം എന്ന നിലയിൽ  പ്രവർത്തിക്കാൻ 15 ബില്യൺ ദിർഹം  മൂല്യമുള്ള സ്‌പേസ് 42 സ്ഥാപിക്കും: യഹ്‌സാറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് സിഇഒ
അബുദാബി, 2024 ഏപ്രിൽ 26,(WAM)--ബയാനത്തുമായുള്ള ലയനം യുഎഇയിലെയും മേഖലയിലെയും ബഹിരാകാശ സാങ്കേതികവിദ്യയിലും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് (എഐ) മേഖലയിലും ഒരു പരിവർത്തനം എന്ന നിലയിൽ സ്‌പേസ് 42 സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് യാഹ്‌സാറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് സിഇഒ അലി അൽ ഹാഷെമി പ്രഖ്യാപിച്ചു. മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് നോർത്ത് ആഫ്രിക്ക (മെന) മേഖലയിൽ പ