അബുദാബി പുസ്തകമേളയിൽ അതിഥിയായി ഈജിപ്ത് പങ്കെടുത്തത് ശക്തമായ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു: ഈജിപ്ഷ്യൻ സാംസ്കാരിക മന്ത്രി

അബുദാബി പുസ്തകമേളയിൽ അതിഥിയായി ഈജിപ്ത് പങ്കെടുത്തത് ശക്തമായ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു: ഈജിപ്ഷ്യൻ സാംസ്കാരിക മന്ത്രി
അബുദാബി അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേള അറബ് ലോകത്തെ മാത്രമല്ല ആഗോള തലത്തിലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തക മേളകളിലൊന്നാണെന്ന് ഈജിപ്ഷ്യൻ സാംസ്കാരിക മന്ത്രി ഡോ. നെവീൻ യൂസഫ് മുഹമ്മദ് അൽ കിലാനി സ്ഥിരീകരിച്ചു. മേളയിൽ അതിഥി രാജ്യമായി പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്  ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരത്തിനും അറബ്, ആഗോള തലങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ പങ്കിനുമ