33-ാമത് അബുദാബി അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളയിൽ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ എഐയുടെ സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് പ്രസാധകർ

33-ാമത് അബുദാബി അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളയിൽ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ എഐയുടെ സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് പ്രസാധകർ
അബുദാബി അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ പങ്ക് എന്ന വിഷയത്തിൽ ചർച്ച നടത്തി.പാനൽ വിദഗ്ധരായ ഈജിപ്ഷ്യൻ പബ്ലിഷേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഫരീദ് സഹ്റാൻ, സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ പബ്ലിഷേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ (ഐപിഎ) ജോസ് ബോർഗിനോ എന്നിവർ എഴുത്ത്, അച്ചടി, പ്രസിദ