പാകിസ്ഥാൻ അംബാസഡറെ സ്വീകരിച്ച് റാസൽഖൈമ ഭരണാധികാരി

പാകിസ്ഥാൻ അംബാസഡറെ  സ്വീകരിച്ച് റാസൽഖൈമ ഭരണാധികാരി
സുപ്രീം കൗൺസിൽ അംഗവും റാസൽഖൈമ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ് സൗദ് ബിൻ സഖർ അൽ ഖാസിമിയെ ഇന്ന് സഖർ ബിൻ മുഹമ്മദ് സിറ്റിയിലെ കൊട്ടാരത്തിൽ   അദ്ദേഹത്തെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യാൻ എത്തിയ യുഎഇയിലെ പാകിസ്ഥാൻ അംബാസഡർ ഫൈസൽ നിയാസ് തിർമിസിയെ സ്വീകരിച്ചു.റാഖ് ഭരണാധികാരി പാക്കിസ്ഥാനുമായി ഒന്നിലധികം മേഖലകളിൽ അടുത്ത സഹകരണം മെച്ചപ്പെട