രണ്ടാം ദുബായ് ഫിൻടെക് ഉച്ചകോടിയിൽ ആഗോള നയ നിർമാതാക്കളുമായും സാമ്പത്തിക വ്യവസായ പ്രമുഖരുമായും സംവദിച്ച് മക്തൂം ബിൻ മുഹമ്മദ്

രണ്ടാം ദുബായ് ഫിൻടെക് ഉച്ചകോടിയിൽ ആഗോള നയ നിർമാതാക്കളുമായും സാമ്പത്തിക വ്യവസായ പ്രമുഖരുമായും സംവദിച്ച് മക്തൂം ബിൻ മുഹമ്മദ്
ദുബായ് ആദ്യ ഡെപ്യൂട്ടി ഭരണാധികാരിയും യുഎഇ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും ധനമന്ത്രിയും ദുബായ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സെൻ്റർ (ഡിഐഎഫ്‌സി) പ്രസിഡൻ്റുമായ ശൈഖ് മക്തൂം ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം ദുബായിൽ നടക്കുന്ന രണ്ടാം ഫിൻടെക് ഉച്ചകോടി ആഗോള നയരൂപീകരണക്കാരുമായും സാമ്പത്തിക വ്യവസായ പ്രമുഖരുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി