ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റൻസീവ് കെയർ ആന്‍റ് ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ പ്രഥമ ആഗോള ഉച്ചകോടിക്ക് ദുബായ് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കും

ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റൻസീവ് കെയർ ആന്‍റ് ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ പ്രഥമ ആഗോള ഉച്ചകോടിക്ക് ദുബായ് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കും
ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റൻസീവ് കെയർ ആന്‍റ് ക്രിട്ടിക്കൽ കെയറിൻ്റെ ആഗോള ഉച്ചകോടി ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ദുബായിൽ നടക്കും. 20-ാമത് യുഎഇ സമ്മേളനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 45 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളും 2,200-ലധികം ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും പങ്കെടുക്കും. ഇൻ്റൻസീവ് കെയർ മെഡ