റഫ അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഇസ്രായേൽ സേനയുടെ ആക്രമണത്തെ യുഎഇ ശക്തമായി അപലപിച്ചു

റഫ അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഇസ്രായേൽ സേനയുടെ ആക്രമണത്തെ യുഎഇ ശക്തമായി അപലപിച്ചു
അബുദാബി, 8 മെയ്, 2024 (WAM)--തെക്കൻ ഗാസയിലെ റഫ അതിർത്തി കടന്ന് ഇസ്രായേൽ സൈന്യം നടത്തിയ ആക്രമണത്തെയും പിടിച്ചടക്കലിനെയും യുഎഇ ശക്തമായി അപലപിച്ചു. കൂടാതെ, മാനുഷിക സഹായത്തിൻ്റെ സുരക്ഷിതവും തടസ്സമില്ലാത്തതുമായ ഒഴുക്ക് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും സ്ട്രിപ്പിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ജീവൻ രക്ഷാ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കേണ്