യൂറോപ്യൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ മെയ് 12ന് അബുദാബിയിൽ ആരംഭിക്കും

യൂറോപ്യൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ മെയ് 12ന് അബുദാബിയിൽ ആരംഭിക്കും
യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പ്രതിനിധി സംഘം, അബുദാബിയിലെ കൾച്ചറൽ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ, 2024 മെയ് 12 മുതൽ 16 വരെ അബുദാബിയിൽ യൂറോപ്യൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.ഫ്രാൻസ്, അയർലൻഡ്, ഇറ്റലി, ലാത്വിയ, ലിത്വാനിയ, മാൾട്ട, സ്ലോവേനിയ, സ്വീഡൻ, ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്, എസ്തോണിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ അംഗരാജ